Gnoma     

DOPORUČUJEME

TianDe

 • přírodní, léčivé a velmi účinné balzámy na principech činské medicíny
 • získejte zdarma ošetření rukou nebo obličeje
 • transdermální terapie, aromaterapie,
 • konzultace se specialisty

ENKAUSTIKU

CaliVitaClub


Úvod » Aura

Aura

"Studujete-li auru, počínáte vidět a hodnotit skutečnost a unikátní velkolepost své energie."

Guy Coggins – vynálezce Aura Camera 3000 a 6000 a technologie Interactive Aura.

Přání vidět svoji auru a naučit se pracovat s energiemi Vám můžeme zprostředkovat.

Podívejte se na krátkou ukázku nové verze AuraVideo.

Sledování vlastní aury je úžasná kontrola sebe sama,ukazuje jaké vibrace, barvy, energie vyzařujeme zprostředkuje pohled do vlastního nitra.

Zobrazení aury

Stále přibývá lidí, které téma aura zajímá a vzrušuje. Pojmem aura můžeme označit vyzařování energie. V řečtině znamená aura vánek. Pro někoho je to jen elekromagnetické a tepelné záření, pro jiné výraz vyššího vědomí či proudící subtilní energie. V auře se odráží stav těla i duše, tělesných orgánů i psychiky. Jednotlivé úrovně aury tak vyjadřují určité složky osobnosti: mentální, emoční, tělesnou. Sledování vlastní aury je úžasná kontrola sebe sama, ukazuje jaké vibrace, barvy, energie jsme schopni vydávat a zprostředkuje pohled do vlastního nitra. Uvolněný a otevřený člověk má auru zářící na svých okrajích jako slunce, což vyjadřují míru průtoku energie a napojení na univerzální zdroj energie. Uzavřený, ostře ohraničený, jakoby sevřený obručí okraj aury má stresovaný, unavený člověk, plný obav a úzkosti. Takové sevření znamená, že dotyčný je odkázán jen na svůj osobní zdroj energie, který má značná individuální omezení jak co do intenzity, tak kapacity.


Jas nebo potemnění, čistota či zakalení jednotlivých barev zobrazovaných v auře ukazuje stav naší psychiky, emocí, mysli, ale i fyzického těla. Barevně vyjádřené energie v auře proudí různými směry, vytváří někdy přechodné útvary a mísí se.

Jednotlivé barvy mají svůj význam. Ukazují naše mentální zaměření. Například lidé, kteří učí, předávají jiným hodně informací, vysvětlují něco, předávají zkušenosti mají v auře v nemalé míře žlutou barvu. Intenzivní červená barva vyjadřuje energie na fyzické úrovni a často vyzařuje v auře aktivně podnikajících osob a mladých lidí. Čistá zelená je v auře lékařů, zdravotníků, zelená a tyrkysová v auře léčitelů.

Aura neustále reaguje na změny okolí. Protože aura není světelné záření většina lidí ji nevidí. Ale citlivost našeho podvědomí umožňuje vnímat změny a auře, respektive „setkání“ naší aury s aurou jiné osoby. Při přiblížení se osoby nám milé, se obě aury spojí, vzájemně si předávají energie a rozzáří se. Opakem je setkání s člověkem, který z nějakého důvodu jen odčerpává energii. Jsme po chvíli, bez zjevného důvodu, neklidní, nervózní, unaveni.Individuální konzultace s použitím přístroje Auravideo Vám umožní sledovat bezprostřední odraz Vašeho vědomí i podvědomí v auře

Existuje přístroj, jakési „aura video“, který snímá okamžité změny na meridiánech dlaně a překládá či tlumočí tyto změny jako zobrazení aury a také čaker na monitoru. Umožňuje tak v přímém přenosu sledovat barvy aury a proudění energie čakrami a meridiány se všemi jejich proměnami tvaru, barev a intenzity.

Můžeme se s vámi podělit o zkušenosti a zážitky s používáním tohoto přístroje. Klient si může ověřit jak se jeho jednotlivé myšlenky a emoce odráží v rozzáření nebo potemnění barev v odpovídajících oblastech aury. Samotné sledování vlastní aury je velmi účinná terapie. Posílí sebevědomí a zlepší náladu. Je úžasné pozorovat jak úsměv, smích, pomyšlení nebo vzpomínky na cokoliv krásné okamžitě rozjasní barvy aury. Jak se zlepší průtok energie a rozzáří se paprsky okraje aury. Naopak při stresu, únavě, zlosti, úzkosti se okraj aury stáhne a barvy potemní. Možná odtud pramení zažité výroky jako: rudý hněvem nebo zelený závistí. Obdobně si ověřujeme jak rychle ovlivní auru pozitivní představa: třeba zapadajícího slunce, zelené louky, vodní hladiny nebo také „jen“ vyslovení nějakého slova například: radost, máma a pod. Jinak řečeno sledujeme, jak myšlenka ovlivňuje hmotu.

„Aura video“ snímá a graficky znázorňuje poměr, kterým vnímáme a preferujeme součásti své osobnosti: tělo, mysl, duch, ale také zaměření mysli na přítomnost, na vzpomínky nebo očekávané události. Z výsledku lze usoudit na zaměření klienta.

aura

Nácvik vidění aury

Přístroje „aura video“ využíváme při kurzech Reiki. Účastníci porovnávají stav svého energetického systému a aury před kurzem a něm. Díky této bezprostřední zpětné vazbě se u účastníků kurzů podstatně rozšířila schopnost vnímání energie i vlastního vidění aury.

Barvy aury

 • Červená – Fyzická aktivita, vitalita, síla, potřeba začít myslet, pohyb, akce, snaha o vedení, láska ke sportu, zanícenost, spojení se zemí, soupeřivost, touha po vlastnictví, smysl po dobrodružství, instinkt přežití. Mnoho mladých lidí, zvláště pak mužů, mají jasně červenou auru. Jsou velmi aktivní a „jdou na věc“. Temně červená „pekelná“ může znamenat v energii aury člověka přepracovanost.
 • Oranžová – kreativita, důvěra, ambice, originalita, sociálnost, otevřenost, intuice, nezávislost, vyjadřování, postranní úmysly, schopnost zhodnotit problémy a pracovat bez dohledu. Mnoho talentovaných lidí z prodeje, průkopníků a lidí jednajících s veřejností mají oranžové aury.
 • Žlutá – barva intelektu. Veselost, zábava, různost a spontánnost mohou být velmi důležité. To vše vyjadřuje žlutá. Veselost, jasný smysl pro humor a optimismus, doplněný vřelým úsměvem jsou typické pro žlutou energii. Lidé se žlutou jsou schopni projasnit životy ostatních.
 • Zelená – centrální barva spektra. Rovnováha aktivity a pasivity JIN a JANG. Zelená vyjadřuje harmonii, rovnováhu, růst a učení. Matky rodin a rodičovství je spojeno důležitou částí zelené. Často ji mají zastoupenou učitelé, sociální pracovníci a ti kdož jsou zapojení do pomoci druhým.
 • Modrá – barva klidu a míru. Ti z nás, s modrou aurou, jsou schopni hlubokých citů a mají schopnost komunikovat s ostatními i jinak než jen verbálně. Používají srdce. Pocit důvěry, loajality, často oddaní a důrazní. Komunikace s takovou osobou dává pocit větší důvěry.
 • Fialová – magická a mystická barva. Fialová ukazuje na hledání, ptaní se a pohledy více do hloubky než je obvyklé. Takovíto lidé hledají pravdu a neberou vše jako tvář hodnoty. Rádi vypadají odlišně, mají sklon k psychičnosti a jsou nekonvenční. Řídí se podle sebe.
 • Bílá – nejspirituálněji podnícená barva. Není vlastně ani barvou. Je kombinací všech barev dávající schopnost vidět „velké věci“. Takoví lidé často vidí svět ve více než jen fyzickém pojetí a penězích, které nejsou vždy předmětem života. Touží být jedním, kdo může přinést velkou moudrost. Obvykle není mnoho dospělých, kteří by měli bílou zastoupenou v auře.